საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა

წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დახმარებით შექმნილ ვიდეორგოლს, ელექტრონული სერვისების ერთიან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინფორმაციას, ირანის ჩაბაჰარის და ბანდარ აბასის პორტიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე საგზაო და

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ ლატვიის სახმელთო ტრანსპორტის ადმინისტრავციის წერილს რომელიც ეხება ლიტვის საგზაო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

21.06.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ყურადღება!

2019 წლის 1 ივლისიდან 5 ივლისის ჩათვლით, ბათუმში ჩატარდება ტაქოგრაფის, სახიფათო ტვირთების (ADR) და შემოკლებული პროგრამის ტრენინგი  სპეციალობით