გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი ნებართვების გაცემის საკითხთა

ტრენინგის გავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სახმელთო ტრანსპორტის სააგენტოს საკვალიფიკაციო ცენტრში ტრენინგის გავლის მსურველებისათვის თარჯიმანის საშუალებით კურსების გავლა და მისი შემდგომი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 აპრილს ხელმოწერილი „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი ნებართვების გაცემის საკითხთა განმხილველი

სახიფათო ტვირთების ცისტერნით გადაზიდვის ტრენინგი

მათ ვისაც გავლილი აქვთ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის საბაზო მომზადება, ცისტერნებით გადაზიდვის