ბელორუსის რესპუბლიკიდან მძღოლების დეპორტაციის შესახებ!

ინფორმაციის სახით გიგზავნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის 7 ნოემბრის № 01/44292 წერილით მოწოდებულ ინფორმაციას ბელარუსის რესპუბლიკის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის (მძღოლებისათვის) დაწესებული შეზღუდვების საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ბელარუსსა და რუსეთს შორის არსებული საერთო სივრცის პრინციპიდან გამომდინარე ასევე ვრცელდება რუსეთის ფედერაციაში შესვლაზეც.

გთხოვთ გაეცნოთ დეტალურად და იხელმძღვანელოთ მომავალში.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი