გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს ნოტის ასლს, რომელსაც თან ერთვის, ინფორმაცია ფასიანი საავტომობილო გზებით სარგებლობისთვის გადახდის ელექტრონული (e-vignette) სისტემის ფუნქციონირების  შესახებ.