გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სატრანსპორტო კომპანიებს, რომლებიც უზბეკეთის რესპუბლიკაში (ან ტრანზიტად უზბეკეთის რესპუბლიკის გავლით) ანხორციელებთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ ინფორმაციას.   

გაგაცნობთ უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის 18 დეკემბრის და 26 დეკემბრის ნოტების ასლებს.

ზემოაღნიშნული ნოტებით მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად უზბეკეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის მიერ მიღებული დადგენილებებით უზბეკეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით ტრანზიტით გადაადგილებისას უცხო ქვეყნის გადამზიდველებისთვის იცვლება გარკვეული პირობები და ასევე ცვლილებები განხორციელდა უზბეკეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დროებით შესვლასთან დაკავშირებით.

თანდართული ფაილი 1

თანდართული ფაილი 2