აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს 2019 წლის 17 იანვრის № G/1008/19 და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ა/წ 9 იანვრის №5/14-66/14/19 ნოტებს, რომელიც შეეხება ინფორმაციას აზერბაიჯანის საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი