გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ ლატვიის სახმელთო ტრანსპორტის ადმინისტრავციის წერილს რომელიც ეხება ლიტვის საგზაო მოსაკრებელს.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი