გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინფორმაციას, ირანის ჩაბაჰარის და ბანდარ აბასის პორტიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე საგზაო და სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებით ტვირთების გადაზიდვის შესაძლო მარშრუტების, ტარიფების და ვადების შესახებ.

იხილეთ დანართი