გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ დოკუმენტს, რომლის თანახმად თურქმენეთის სახელმწიფოს საბაჟო სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას 2019 წლის 1 სექტემბრიდან თურქმენეთის გავლით სატრანზიტო გადაზიდვებთან დაკავშირებული ახალი წესების ძალაში შესვლის შესახებ  (www.customs.gov.tm/ru/news/1040). გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული საკითხი.

იხილეთ თანდართული ფაილი