გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციისთვის წარმოგიდგენთ, უკრაინის საგარეო საქმეთა ნოტის ასლს, რომელიც ეხება უკრაინის დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკისოლქებში შესვლა/გასვლის, ასევე აღნიშნულ ტერიტორიებზე საქონლის შეტანისა და გატანის წესის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის საკითხს.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი