სახიფათო ტვირთების ცისტერნით გადაზიდვის ტრენინგი

მათ ვისაც გავლილი აქვთ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის საბაზო მომზადება, ცისტერნებით გადაზიდვის სპეციალიზებული ტრენინგი ჩატარდება 17 თებერვალს 09_30 სთ.