გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი ნებართვების გაცემის საკითხთა განმხილველი კომისიის 2020 წლის 3-5 თებერვლის სხდომის (ოქმი 2) განაწილების ნუსხა (გადახდა უნდა მოხდეს 10 (ათ) სამუშაო დღეში).

მოთხოვნა

განაწილება