თურქეთის მიერ განხორციელებული რეგულაციები საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით

თურქეთის რესპუბლიკის საელჩო გამოხატავს თავის პატივისცემას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსადმი და საელჩოს მ.წ 11 მაისის N 31301748 ნოტის და სამინისტროს მ.წ 28 აპრილი N 01/11905 ნოტის საფუძველზე, აქვს პატივი აცნობოს შემდეგი: გთხოვთ იხილოთ სრული ინფორმაცია