აქტაუს პორტში მომსახურეობის ახალი რეგულაციების შემოღება

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის 16 თებერვლის №01/5293  და 17 თებერვლის №01/5560 წერილებით წარმოდგენილ ყაზახეთის რეპუბლიკიდან მოწოდებულ  შეტყობინებებს, რომლებიც ეხება აქტაუს პორტში მომსახურეობის ახალი რეგულაციების შემოღებას.

იხ.ბმული: