თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 24 იანვრის №05/721 ნოტის ასლს, რომლითაც თურქმენეთის მხარე გვატყობინებს, რომ 2017 წლის 15 თებერვლიდან  თურქმენეთში საქონლის შესატანად თანმხლებ დოკუმენტებს უნდა ახლდეს გამომგზავნ ქვეყანაში გაფორმებული საბაჟო დეკლარაციის ასლი.

იხილეთ თანდართული ფაილი