ტესტირების ცენტრები

ტესტირების ცენტრების ჩამონათვალი, ადგილმდებარეობა, საკონტაქტო პირის ტელეფონი, აკრედიტაციის სფეროები: (06.11.2017 წლის მდგომარეობით)

იხილეთ თანდართული ფაილი