გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ მოლდოვას რესპუბლიკის საელჩოს 2018 წლის 22 თებერვლის №GEO/AZE/021/145 ნოტას, რომლითაც გავაწვდიან ინფორმაციას  საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებისთვის სპეციალური სატრანსპორტო ნებართვის მიღების პირობების თაობაზე, ზენორმატიული და არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისას.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. თანდართული ფაილი