გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს საავტომობილო და საქალაქო სამგზავრო ტრასპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის დეპარტამენტის დირექტორის ა.ბაკირეის წერილს, რომელიც ეხება  საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის  ნებართვის ბლანკების შევსების წესებში შეტანილ ცვლილებებს.

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი