გადამზიდველთა საყურადღებოთ!

2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბაჟო კოდექსის მე-7 მუხლის 275 პუნქტი, რომლის თანახმად საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდველებს მიეცათ უფლება განახორციელონ ორმხრივი ან მრავალმხრივი (ECMT) საერთაშორისო შეთანხმებების საფუძველზე დადგენილი გადაზიდვები ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში (რუსეთი, სომხეთი, ყაზახეთი და ბელარუსი) შეუფერხებლად.