გადამზიდავთა საყურადღებოდ!

ბელარუსის რესპუბლიკიდან მძღოლების დეპორტაციის შესახებ!

წარმოგიდგენთ ბელარუსის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის 27 სექტემბრის წერილს #40/1/26152, რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც ინტენსიურად უხდებათ ბელარუსის რესპუბლიკის  საზღვრის კვეთა საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საქმიანობიდან გამომდინარე.

გთხოვთ გაეცნოთ დეტალურად და იხელმძღვანელოთ შესაბამისი ინსტრუქციით.

იხ. დანართი