ესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მ.წ. 3 მაისის ნოტით გვატყობინებს, რომ ესტონეთის მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის წარდგენილია ცვლილებები საგზაო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

06.06.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

მოლდოვის რესპუბლიკაში, სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებში განხორციელდა ცვლილებები

‘’2017 წლის 10 მარტის N24 კანონის, 1 მუხლის, 3 პუნქტის თანახმად, დებულება რომელიც შეეხება ორმხრივი ტრანსპორტის ან ტრანზიტული ნებართვების საკითხს, მესამე ქვეყნისკენ/დან რომელიც გაიცემოდა მოლდოვის რესპუბლიკის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებში უცხოურ სატრანსპორტო საშუალებებზე გაუქმდა. ამგვარად, მოლდოვის

რუსეთის ვიზების მსურველი საავტომობილო სატვირთო გადამზიდავებისა და საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანების განმახორციელებელი პირების საყურადღებოდ!

2017 წლის 01 ივნისიდან რუსეთის ფედერაციის ვიზების მისაღებად საჭირო განაცხადების მიღება მოხდება საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაცია (GIRCA) – ს  

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი