გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

27.12.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ტექინსპექტირება

2018 წლის 1-ლი იანვრიდან სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას გაივლიან სამგზავრო (8 ადგილის ზემოთ) და სატვირთო (3,5 ტ. ზემოთ) ავტომობილები, შემდეგ ეტაპზე - სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული პირების კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ასევე დიდი მოცულობის (3.0 და ზემოთ) ძრავების მქონე ავტომობილები და ა.შ. 2019 წლის ბოლომდე ინსპექტირებას

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ფოთის რეგიონალური ოფისი

28 დეკემბერს იმუშავებს 15:00 საათამდე;

29 დეკემბერი, 1 და 2 იანვარი დასვენების

2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების გადანაწილების ნუსხა

08.12.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების

განაწილების ნუსხა

ტ ე ლ ე ფ ო ნ ო გ რ ა მ ა # 344

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის 143 - ე კმ - ში მდებარე რიკოთის საავტომობილო