წლის 6 – 8 მარტი

ევროკომისიის ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის პროგრამის და TAIEX - ის სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 6 – 8 მარტს ქალაქ ვილნიუსში ჩატარდა სასწავლო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ მოლდოვას რესპუბლიკის საელჩოს 2018 წლის 22 თებერვლის №GEO/AZE/021/145 ნოტას, რომლითაც გავაწვდიან ინფორმაციას  საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებისთვის სპეციალური სატრანსპორტო ნებართვის მიღების

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.03.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

02.03.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო ქვეყანაში რეგისტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა სავალდებულო გახდა

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, 1 მარტიდან უცხო ქვეყნებში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელები, საქართველოში შემოსვლისთანავე  ვალდებულნი იქნებიან დააზღვიონ საკუთარი