ევროპის მიმართულებით მომუშავე გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 19-20 თებერვალს საქართველოს სტუმრობს ბულგარული საბორნე კომპანიის წარმომადგენლობა (Port Bulgaria „West EAD“). მათი სურვილისამებრ შეხვედრა საქართველოს საავტომობილო გადამზიდველებთან ჩაინიშნა 20

2018 წლის 1-2 თებერვალი საფრანგეთი

2018 წლის 1-2 თებერვალს საფრანგეთში, პარიზში, OECD საკონფერენციო ცენტრში, გაიმართა ECMT კვოტის ხარისხობრივი განვითარების (ხარისხის დაცვის წესები და ხარისხის ამაღლების მექანიზმები) ქვეჯგუფის და საავტომობილო ტრანსპორტის ჯგუფის მორიგი სხდომები. შეხვედრებზე ძირითადი ყურადღება გამახვილდა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში „ხარისხის ქარტიის“

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

6.02.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ, ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებულ ინფორმაციას იმ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაზღვრავენ უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტას #15.2-2/2153-7, სატრანსპორტო კანონში ცვლილების დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 იანვარს და რომელიც ეხება  საზოგადოებრივი გზების ქსელით