ტელეფონოგრამა №177

გარე განათების ქსელის და ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოწყობის, ხმაურიანი ზოლების და დამატებითი საგზაო ნიშნების მონტაჟის დასრულებამდე, საერთაშორისო მნიშვნელობის, თბილისი – სენაკი – ლესელიძის საავტომობილო გზის ქუთაისის შემოსავლელი –

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 11 მაისის № 05/16380 ნოტის ასლს, თურქმენეთის ტერიტორიაზე შესვლისა და ტრანზიტის დროს, ზოგიერთი ხიდის გადაკვეთაზე, უცხო

2017 წლის 16 – 17 მაისი

2017 წლის 16 – 17 მაისს ქ.თბილისში სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, გაიმართა საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში  საქართველო – ბელორუსის შერეული კომისიის

ბელორუსიის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ,  ბელორუსიის ტერიტორიაზე, ზეგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვის პირობებს.

დანართი 1
დანართი 2

 

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

11.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი