გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს რკინიგზასა“ და შპს „ელიტა ბურჯს“ შორის დადებული ხელშეკრულებით ჩაქვი-ქობულეთის გადასარბენზე კმ19 პკ8-ში არსებულ ერთლიანდაგიან ლითონის გზაგამტარ ხიდზე (1X33.6) ამა წლის (2015) 18 ოქტომბერს, პროექტით გათვალისწინებული სარკინიგზო-ტექნოლოგიური „ფანჯრის“ განმავლობაში 07:30 სთ-დან

2015 წლის 6 – 9 ოქტომბერი

2015 წლის 6 – 9 ოქტომბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი მიხეილ ხმალაძე და

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოს რეგიონარული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენის 2015 წლის 2 ოქტომბერის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაცია პოლონეთში კოროშჩინისა (KOROSZCZYN) და გჟეხოტკის (GRZECHOTKI) საბაჟო გამშვებ პუნქტებში E-Booking TRUCK სისტემის საპილოტო ვერსიის ამოქმედების შესახებ.

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.09.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი