ტრანსპორტის მინისტრებმა დაამტკიცეს ხარისხის ქარტია საგზაო სატვირთო გადაზიდვების შესახებ!

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ეგიდით გამართულ საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმზე 2015 წლის 28 მაისს წევრი ქვეყნების ტრანსპორტის მინისტრებმა დაამტკიცეს ხარისხის ქარტია საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

26.06.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

19.06.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ამა წლის (2015) 1 ივნისიდან ბულგარეთის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე „კაპიტან ანდრეევო“ საგზაო მოსაკრებელისა და გადახდის დამადასტურებელი საჭდის (ეგრეთ წოდებული „vignette“, „виньетка“) ღირებულების გადახდა შესაძლებელი იქნება

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

16.06.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი