რუსეთის ვიზების მსურველი საავტომობილო სატვირთო გადამზიდავებისა და საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანების განმახორციელებელი პირების საყურადღებოდ!

2017 წლის 01 ივნისიდან რუსეთის ფედერაციის ვიზების მისაღებად საჭირო განაცხადების მიღება მოხდება საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაცია (GIRCA) – ს  

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ტელეფონოგრამა №178

თბილისი – სენაკი – ლესელიძის საავტომობილო გზის 88 კმ – ში მდებარე გორის მარჯვენა საავტომობილო გვირაბში (აღმოსავლეთ – დასავლეთის მიმართულება) სარემონტო სამუშაოების გამო, მიმდინარე წლის 25 მაისის დილის 09:00 საათიდან საღამოს 18:00 საათამდე, იკრძალება

ტელეფონოგრამა №177

გარე განათების ქსელის და ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოწყობის, ხმაურიანი ზოლების და დამატებითი საგზაო ნიშნების მონტაჟის დასრულებამდე, საერთაშორისო მნიშვნელობის, თბილისი – სენაკი – ლესელიძის საავტომობილო გზის ქუთაისის შემოსავლელი –

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 11 მაისის № 05/16380 ნოტის ასლს, თურქმენეთის ტერიტორიაზე შესვლისა და ტრანზიტის დროს, ზოგიერთი ხიდის გადაკვეთაზე, უცხო