23-25.01.2012

2012 წლის 23-25 იანვარს ჩატარდა საქართველო – უკრაინის საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შერეული კომისიის მორიგი სხდომა.