ყურადღება!

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 4 აგვისტოს ბრძანების შესაბამისად, 01.09.2014 - დან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში იცვლება სამუშაო გრაფიკი, კერძოდ: ხუთდღიანი სამუშაო კვირის პირობებში, სამუშაო დღე დაიწყება 10.00 საათის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

22.08.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #27)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.08.2014 ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #26) ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

განმეორებით შეგახსენებთ, რომ თურქეთის რესპუბლიკის სატრანსპორტო კანონმდებლობისა და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და კავშირგაბმულობის სამინისტროს 2010 წლის განკარგულების  შესაბამისად, სამგზავრო ავტობუსებს, რომლებსაც გამოშვებიდან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

30.07.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #25)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი