2017 წლის 16 – 17 მაისი

2017 წლის 16 – 17 მაისს ქ.თბილისში სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, გაიმართა საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში  საქართველო – ბელორუსის შერეული კომისიის

ბელორუსიის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ,  ბელორუსიის ტერიტორიაზე, ზეგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვის პირობებს.

დანართი 1
დანართი 2

 

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

11.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

08.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

01.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი