გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

18.01.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2019 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სატრანსპორტო კომპანიებს, რომლებიც უზბეკეთის რესპუბლიკაში (ან ტრანზიტად უზბეკეთის რესპუბლიკის გავლით) ანხორციელებთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს გთხოვთ,

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს ნოტის ასლს, რომელსაც თან ერთვის, ინფორმაცია ფასიანი საავტომობილო გზებით სარგებლობისთვის გადახდის ელექტრონული (e-vignette) სისტემის ფუნქციონირების

ტრეინინგზე რეგისტრაციის ახალი წესი!

14.01.2019 წლიდან ძალაში შედის ტრეინინგის გავლის მსურველთა რეგისტრაციის ახალი წესი. ტრეინინგის მსურველმა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში უნდა შეავსოს განაცხადი (თბილისი, ფოთი, ბათუმი). სადაც აირჩევს მისთვის სასურველ

ტ ე ლ ე ფ ო ნ ო გ რ ა მ ა №387

რთული მეტეოროლოგიური პირობების (თოვა, ქარბუქი და ნამქერი) გამო საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე – ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის