შესყიდვები

2019

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2019 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2019 წლის I კვარტალი
 • 2019 წლის II კვარტალი
 • 2019 წლის III კვარტალი
 • 2019 წლის IV კვარტალი
2018

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2018 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2018 წლის I კვარტალი
 • 2018 წლის II კვარტალი
 • 2018 წლის III კვარტალი
 • 2018 წლის IV კვარტალი
2017

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2017 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2017 წლის I კვარტალი – 175  ლარი
 • 2017 წლის II კვარტალი – 1050 ლარი
 • 2017 წლის III კვარტალი – 1050 ლარი
 • 2017 წლის IV კვარტალი – 1400 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2017 წლის I კვარტალი
 • 2017 წლის II კვარტალი
 • 2017 წლის III კვარტალი
 • 2017 წლის IV კვარტალი
2016

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2016 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2016 წლის I კვარტალი – 0 ლარი
 • 2016 წლის II კვარტალი – 551.61  ლარი
 • 2016 წლის III კვარტალი – 900 ლარი
 • 2016 წლის IV კვარტალი – 900 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2016 წლის I კვარტალი
 • 2016 წლის II კვარტალი
 • 2016 წლის III კვარტალი
 • 2016 წლის IV კვარტალი
2015

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2015 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2015 წლის I კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის II კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის III კვარტალი – 1200 ლარი
 • 2015 წლის IV კვარტალი – 1200 ლარი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2015 წლის I კვარტალი
 • 2015 წლის II კვარტალი
 • 2015 წლის III კვარტალი
 • 2015 წლის IV კვარტალი
2014

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2014 წელი განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2014 წლის I კვარტალი
 • 2014 წლის II კვარტალი
 • 2014 წლის III კვარტალი
 • 2014 წლის IV კვარტალი
2013

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2013 წელი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)

სახელმწიფო ქონების გასხვისება/სარგებლობაში გადმოცემა

 • 2013 წლის I კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის II კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის III კვარტალი (PDF)
 • 2013 წლის IV კვარტალი (PDF)
|