არარეგულირებადი გადაყვანები

საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის შესახემ  თურქეთ-საქართველოს შორის 2018 წლის 18-19 სექტემბერს ქალაქ ტრაპიზონში გამართული გაერთიანებული კომიტეტის მორიგი შეხვედრის საოქმო გადაწყვეტილების (3. სამგზავრო გადაყვანები)   საფუძველზე ქვეყნებს შორის ორმხრივი არარეგულარული (დახურული კარით) მგზავრთა ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის 1995 წლის 7-8 ივნისის #95/2 რეზოლუციით „International Passenger Transport by Buses  and Coach” განსაზღვრული საკონტროლო დოკუმენტის (მგზავრების სია) თანხლებით.

ასევე თან უნდა იქონიოს თურქეთის წერილი.

საონტროლო დოკუმენტის ბლანკი

საკონტროლო დოკუმენტის შევსებული ნიმუში