ხელმძღვანელობა

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
mkhmaladze@lta.gov.ge

CV

დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge

CV

დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
gtushmalishvili@lta.gov.ge

CV

დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge

CV