ხელმძღვანელობა

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
mkhmaladze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
gtushmalishvili@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge
CV
სპეციალური ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ვახტანგ თოხაძე
vtokhadze@lta.gov.ge
CV
ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
დავით ბოლქვაძე
dbolkvadze@lta.gov.ge
CV