კონტაქტი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ს.ს.ი.პ. სახმლეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი:     ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16

სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

ტელეფონი:

(+995 32) 2 36 55 01

(+995 32) 2 36 55 02

(+995 32) 2 36 55 03

(+995 32) 2 36 55 06

(+995 32) 2 36 55 07

(+995 32) 2 36 55 09

(+995 32) 2 51 06 71

ავტომოპასუხის პერიოდში აკრიფეთ შიდა ნომრები:

თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ერთჯერად ნებართვებზე  121, 123, 137;
მრავალჯერადი ნებართვები 115;
სამგზავრო გადაყვანები 117;
რუსეთის ვიზები 138;
სახიფათო ტვირთები და გზის ვარგისობები 143;
ინფორმაცია ტაქოგრაფისა და სასწავლო კურსების შესახებ 144.

ფაქსი:             (+995 32) 2 51 06 64

ელ.ფოსტა:      chancellery@lta.gov.ge

 

მისამართი:      ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72

ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

ხათუნა კვინიკაძე

სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

მისამართი:   ქ. ფოთი,  ვახტანგ  გორგასლის ქ. N 22

ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი

სოფიო ბოკუჩავა

სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის №1-1/591 ბრძანებით განსაზღვრული  მომსახურების  სახეების საფასური გადახდის საბანკო რეკვიზიტები

ს.ს.ი.პ. სახმლეთო ტრანსპორტის სააგენტო

საიდენტიფიკაციო კოდი:205297935                                      

დანიშნულების შინაარსში გთხოვთ მიუთითოთ მომსახურების სახე და შემოსავლების შესაბამისი კოდი:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/swift code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707217057