ტრეინინგები

გაცნობებთ რომ 2016 წლის 15 თებერვლიდან, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საკვალიფიკაციო ცენტრში დაიწყო „CPC მენეჯერის მოსამზადებელი ტრეინინგები სატვირთო

გადაზიდვებში“. სწავლება მოიცავს დარგში არსებულ 6 ძირითად მოდულს:

1. სამართლებრივი საკითხები

2. ფინანსური საკითხები

3. ბაზარზე დაშვება

4. ტექნიკური სტანდარტები

5. უსაფრთხოება

6. ჯანდაცვა

სწავლების პროგრამა აკრედიტირებულია IRU – საერთაშორისო საავტომობილო კავშირის მიერ და საფუძვლად უდევს ევროკავშირის დირექტივა 1071/2009 EC.
მოსამზადებელი კურსის წარმატებით გავლის შედეგად გაიცემა საერთაშორისო საავტომობილო კავშირის დიპლომი, რომელიც აღიარებულია ევროკავშირისა და IRU-ს ყველა წევრი ქვეყნის მიერ.

სწავლების გრაფიკი: სამუშაო დღეები – 18:00  – 21:30

საკონტაქტო ინფორმაცია: 032 2 36 55 01

ელიზბარ დარჩიაშვილი (+995 577 20 32 04)