სტრუქტურა

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
mkhmaladze@lta.gov.ge

CV

დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge

CV

დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
gtushmalishvili@lta.gov.ge

CV

დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge

CV

საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
გიორგი მაზიაშვილი
gmaziashvili@lta.gov.ge

CV

საავტომობილო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ზაზა ავალიანი
zavaliani@lta.gov.ge

 • სატვირთო გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი
  არჩილ ქურდიანი
  akurdiani@lta.gov.ge
 • სამგზავრო გადაყვანების სამმართველოს უფროსი
  ალექსანდრე იანვარაშვილი
  aianvarashvili@lta.gov.ge

სპეციალური ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ვახტანგ თოხაძე
vtokhadze@lta.gov.ge

ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
დავით ბოლქვაძე
dbolkvadze@lta.gov.ge

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
შალვა ურიადმყოფელი
shuriadmkopeli@lta.gov.ge

CV

მომხმარებლებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
დავით ჯიხვაშვილი
djikhvashvili@lta.gov.ge

CV

 • ქ. თბილისის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  მაია წულუკიძე
  mtsulukidze@lta.gov.ge
 • ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  ხათუნა კვინიკაძე
  khkvinikadze@lta.gov.ge
 • ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  სოფიო ბოკუჩავა
  sbokuchava@lta.gov.ge

საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსი
ელიზბარ დარჩიაშვილი
edarchiashvili@lta.gov.ge