სტრუქტურა

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
mkhmaladze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
gtushmalishvili@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
gtushmalishvili@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge
CV
საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
გიორგი მაზიაშვილი
gmaziashvili@lta.gov.ge
CV
საავტომობილო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ზაზა ავალიანი
zavaliani@lta.gov.ge
  • სატვირთო გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი არჩილ ქურდიანი akurdiani@lta.gov.ge
  • სამგზავრო გადაყვანების სამმართველოს უფროსი ალექსანდრე იანვარაშვილი aianvarashvili@lta.gov.ge
სპეციალური ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ვახტანგ თოხაძე
vtokhadze@lta.gov.ge
ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
დავით ბოლქვაძე
dbolkvadze@lta.gov.ge
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
შალვა ურიადმყოფელი
shuriadmkopeli@lta.gov.ge
CV
მომხმარებლებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
დავით ჯიხვაშვილი
djikhvashvili@lta.gov.ge
CV
  • ქ. თბილისის რეგიონალური განყოფილების უფროსი მაია წულუკიძე mtsulukidze@lta.gov.ge
  • ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი ხათუნა კვინიკაძე khkvinikadze@lta.gov.ge
  • ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი სოფიო ბოკუჩავა sbokuchava@lta.gov.ge
საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსი
ელიზბარ დარჩიაშვილი
edarchiashvili@lta.gov.ge