ადმინისტრაციული ორგანო

ხელმძღვანელი პირების CV-ბი

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
დირექტორის მოადგილე
გიორგი თუშმალიშვილი
დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ინფორმაცია სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ერთეულების, ასევე PR-ის შესახებ
. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ. 16 ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01.
. ბათუმის ოფისის მისამართი: ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსიხათუნა კვინიკაძე. ტელ.: 577 24 09 22
. ფოთის ოფისის მისამართი:   ქ. ფოთი,  ვახტანგ  გორგასლის ქ. N 22ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსისოფიო ბოკუჩავა. ტელ.: 577 98 81 17
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ანა იმნაიშვილი. ტელეფონი: (+995 577) 40 09 69ელ. ფოსტა: public@lta.gov.ge
|