გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

22.02.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

14.02.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

06.02.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე თურქეთის რესპუბლიკის მხრიდან ახალი ქვეითთა დერეფნის გახსნასთან დაკავშირებით,  2019 წლის 31 იანვარს, ხუთშაბათს, თურქეთის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სატრანსპორტო კომპანიებს, რომლებიც უზბეკეთის რესპუბლიკაში (ან ტრანზიტად უზბეკეთის რესპუბლიკის გავლით) ანხორციელებთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებს გთხოვთ,