გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #181 2020 წლის 23 მარტი ქ.თბილისი

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი

გადამზიდავთა საყურადღებოთ!

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების პრევენციის

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის 540-ე განკარგულების აღსრულების პროცედურები

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრულია ჯანმოს მიერ ეპიდემიოლოგიური რისკის მქონე შემდეგი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციისთვის წარმოგიდგენთ „ციფრული პლატფორმის განვითარების ცენტრის “(ООО “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ”) 2020 წლის 2 მარტის № 20.93

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი ნებართვების გაცემის საკითხთა