გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.03.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

02.03.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო ქვეყანაში რეგისტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა სავალდებულო გახდა

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, 1 მარტიდან უცხო ქვეყნებში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელები, საქართველოში შემოსვლისთანავე  ვალდებულნი იქნებიან დააზღვიონ საკუთარი

გადამზიდველთა საყურადრებოდ!

წარმოგიდგენთ რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის ნ. ასაულის 2018 წლის 14 თებერვლის №9-1766 წერილს, რომელთაც გვაწვდის ინფორმაციას 2018 წლის 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე რუსეთის ფედერაციაში დაგეგმილ მსოფლიო საფეხბურთო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

23.02.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი