გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

19.10.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმდინარე წლის 2018 წლის 29 სექტემბრის  №03-02/44608 ნოტის ასლს, რომლითაც  უზბეკური მხარე გვატყობინებს, რომ რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 2018 წლის 25 სექტემბერს მიიღო დადგენილება №762 „უზბეკეთის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.10.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

შეზღუდვების ამოქმედების თარიღის გადაწევა!

წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  № 17/8046 წერილს, რომელიც ეხება, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 20 სექტემბრის № 357 ბრძანებით „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

09.10.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი