გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

11.05.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

დიდ მწუხარებას გამოვთქვამთ,  საავტომობილო ტრანსპორტის ღვაწლმოსილი წარმომადგენლის, საქართველოს ტრანსპორტის მინისტრის,  1990 – 1992 წლებში, საქართველოს საერთაშორისო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

04.05.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ECMT ნებართვით საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებლი გადამზიდველების საყურადღებოდ!

როგორც სააგენტო გატყობინებდათ, 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ITF-ის მინისტერიალის მიერ დამტკიცებული

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

30.04.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი