საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის (ITF) გენერალური მდივანი სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ეწვია

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში 2019 წლის 16 ოქტომბერს გაიმართა  სააგენტოს დირექტორის, მიხეილ ხმალაძის შეხვედრა საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის (ITF) გენერალურ მდივანთან იანგ ტაე კიმთან, რომელიც საქართველოში პირველად იმყოფება საქმიანი ვიზიტით.

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად, თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2019 წლის 11 აპრილის წერილის თანახმად, 2019 წლისათვის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ დოკუმენტს, რომლის თანახმად თურქმენეთის სახელმწიფოს საბაჟო სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას 2019 წლის 1 სექტემბრიდან თურქმენეთის გავლით სატრანზიტო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

01.08.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა

წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დახმარებით შექმნილ ვიდეორგოლს, ელექტრონული სერვისების ერთიან