გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

06.10.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

კომპანია SGS-მა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროგრამის ანგარიში წარმოადგინა

შვეიცარიულმა კომპანია SGS-მა, რომელიც  კონსულტაციას უწევს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროგრამის იმპლემენტაციის მიზნით

2017 წლის 25-28 სექტემბერი

2017 წლის 25-28 სექტემბერს ქ. თბილისში გაიმართა საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის საკითხებთან დაკავშირებული

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.09.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

2017 წლის 14-15 სექტემბერს გაიმართა საქართველო – აზერბაიჯანის შერეული კომისიის სხდომა

2017 წლის 14-15 სექტემბერს ქ. თბილისში გაიმართა საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის საკითხებთან დაკავშირებული