გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2018 წლისთვის განკუთვნილი ECMT -ს ნებართვების მისაღებად განცხადებების მიღება დაიწყება საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახმელეთო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

07.11.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ტესტირების ცენტრები

ტესტირების ცენტრების ჩამონათვალი, ადგილმდებარეობა, საკონტაქტო პირის ტელეფონი, აკრედიტაციის სფეროები: (06.11.2017 წლის მდგომარეობით)

იხილეთ თანდართული ფაილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

01.11.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

30.10.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი