ტელეფონოგრამა №228

დღეს გორი-თბილისის მიმართულებით 08:00 საათიდან საღამოს 20:00 საათამდე მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 40კმ-ზე, მდინარე ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წერილი, რომელიც ეხება ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, საქართველოს საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებულის რუბენ მორგოშიასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის გზებისა და

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.08.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით საქართველომ აიღო ვალდებულობა უზრუნველყოს 1992 წლის 10 თებერვლის საბჭოს №92/6/EEC დირექტივის „გაერთიანების ფარგლებში ზოგიერთი კატეგორიის ავტომობილებზე სიჩქარის შეზღუდვის მოწყობილობის დამონტაჟებისა და გამოყენების შესახებ“ დებულებების

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით საქართველომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1996 წლის 25 ივლისის  №96/53/EC დირექტივის ევროპული გაერთიანების ფარგლებში მოძრავი გარკვეული ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის ეროვნული და საერთაშორისო გადაზიდვების დროს