გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.03.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

აქტაუს პორტში მომსახურეობის ახალი რეგულაციების შემოღება

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის 16 თებერვლის №01/5293  და 17 თებერვლის №01/5560 წერილებით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

09.03.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

01.03.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ინფორმაცია ყაზახეთში ტვირთზიდვის მსურველთათვის!

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5 თებერვალს, ყაზახეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, გაიმართა ყაზახეთის რესპუბლიკაში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა ჩრდილოეთ