თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურედღებოდ!

წარმოვადგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 21 თებერვლის №05/721 ნოტის ასლს, რომლითაც გვატყობინებენ, რომ მოთხოვნა თურქმენეთში საქონლის შესატანად

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

02.03.2017
ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 26 თებერვლის №04/6322 ნოტის ასლს, რომლითაც თურქმენეთის მხარე გვატყობინებს, რომ 2017 წლის 27 თებერვლიდან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

24.02.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 24 იანვრის №05/721 ნოტის ასლს, რომლითაც თურქმენეთის მხარე გვატყობინებს, რომ 2017 წლის 15 თებერვლიდან