სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო დაჯილდოვდა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100 % – იანი უზრუნველყოფისათვის.

28 სექტემბერს, UNESCO - ს მიერ აღიარებულ, ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გაიმართა 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია, კერძოდ, ერთი წლის განმავლობაში IDFI – ს მიერ, საჯარო საჯარო უწყებებში გაგზავნილი 7000 - ზე მეტი მოთხოვნის ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა ღია და გამჭვირვალე

კანდიდატების შერჩევა სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო იწყებს აკრედიტაციის პროცედურების გავლას   IRU საერთაშორისო  ორგანიზაციასთან, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.09.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

05.09.2016 ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

29.08.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი