სახიფათო ტვირთების ცისტერნით გადაზიდვის ტრენინგი

მათ ვისაც გავლილი აქვთ სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის საბაზო მომზადება, ცისტერნებით გადაზიდვის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციისთვის წარმოგიდგენთ, უკრაინის საგარეო საქმეთა ნოტის ასლს, რომელიც ეხება უკრაინის დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკისოლქებში შესვლა/გასვლის,

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2020 წლის 3 თებერვალს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მომხმარებლებთან ურთიერთობის სამსახურის ფოთის რეგიონალური ოფისი იცვლის ადგილმდებარეობას.

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2020 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების გადანაწილების ნუსხა

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2020 წლისათვის გამოყოფილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში გრძელდება მენეჯერების მომზადება IRU-ს მიერ აკრედიტებული პროგრამების შესაბამისად. მენეჯერის მომზადებისათვის განაცხადის შესავსებად საჭირო