გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.03.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

რუსეთის მიმართულებით მესამე ქვეყანაში/ქვეყნიდან ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს ბრძანებას, რომელიც ეხება  რუსეთის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

10.03.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურედღებოდ!

წარმოვადგენთ თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 21 თებერვლის №05/721 ნოტის ასლს, რომლითაც გვატყობინებენ, რომ მოთხოვნა თურქმენეთში საქონლის შესატანად

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

02.03.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი