ირლანდიის სატრანზიტო ვიზა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის 9 ივნისის წერილით მოწოდებული ირლანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის დეპარტამენტის მ.წ. 8 ივნისის ნოტის

ესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მ.წ. 3 მაისის ნოტით გვატყობინებს, რომ ესტონეთის მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის წარდგენილია ცვლილებები საგზაო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

06.06.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

რუსეთის ვიზების მსურველი საავტომობილო სატვირთო გადამზიდავებისა და საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანების განმახორციელებელი პირების საყურადღებოდ!

2017 წლის 01 ივნისიდან რუსეთის ფედერაციის ვიზების მისაღებად საჭირო განაცხადების მიღება მოხდება საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაცია (GIRCA) – ს  

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.05.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი