გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ წერილს რომელიც ეხება გერმანიაში დასვენების პერიოდში 1-ივლისი-31 აგვისტო საგზაო სატვირთო გადაზიდვების დროის შეზღუდვას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული საკითხი რათა თავიდან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

20.05.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში გრძელდება მენეჯერების მომზადება IRU-ს მიერ აკრედიტებული პროგრამების შესაბამისად. მენეჯერის მომზადებისათვის განაცხადის შესავსებად საჭირო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

13.05.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

მენეჯერის პროფესიული სერთიფიკატის (CPC Manager) მქონე პირების საყურადღებოდ!

როგორც სააგენტო იტყობინებოდა,  2018 წლის 1 იანვრიდან  ITF-ის მინისტერიალის მიერ დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი ITF(2015)3/FINAL „საერთაშორისო გადაზიდვების ხარისხის ქარტია“ ამოქმედდა, რის შესახებ ინფორმირებულ იქნა ECMT ნებართვით მოსარგებლე ყველა გადამზიდველი კომპანია. ამ დოკუმენტით