გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

25.10.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

„სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს“ საკვალიფიკაციო ცენტრში დაიწყო CPC მძღოლის (კოდი 95) პირველი ჯგუფის სწავლება

2003 წლის 15 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/59/EC დირექტივით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, „სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს“ საკვალიფიკაციო ცენტრში დაიწყო CPC მძღოლის (კოდი 95) პირველი ჯგუფის სწავლება. კურსი არის 70 საათიანი, რომელიც დადგენილი რეჟიმით გრძელდება ორი კვირა. კურსის დამთავრების შემდეგ დადებითად

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

18.10.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ტ ე ლ ე ფ ო ნ ო გ რ ა მ ა # 258

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) ნებრთვების მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოსთვის გამოყოფილი ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) 2018 წლის მრავალმხრივი ნებართვების განაწილება განმცხადებლებზე მოხდება სააგენტოს მიერ