გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპული კონფერენციის/საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის (ECMT/ITF) დოკუმენტის „ტმეკ მრავალმხრივი კვოტა. მომხმარებლის სახელმძღვანელო 2014“ (იხ. ბმული) მე-3 მუხლის მე-16 პუნქტი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.04.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

14.04.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

03.04.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

2015 წლის 26-27 მარტი

2015 წლის 26-27 მარტს ქ. თბილისში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, გაიმართა საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველო-ლატვიის და საქართველო-ლიტვის