გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ამა წლის (2015) 1 ნოემბრიდან, ბულგარეთის ქალაქ რუსეში მდებარე საბაჟო გამშვებ პუნქტზე, „დუნავ მოსტ“ (დუნაის ხიდი) საგზაო მოსაკრებელისა და გადახდის დამადასტურებელი საჭდის (ეგრეთ წოდებული „vignette“, „виньетка“) ღირებულების გადახდა შესაძლებელი გახდა POS ტერმინალების მეშვეობით. 2015 წლის 1 დეკემბრის 08:00 საათიდან კი ზევით აღნიშნული

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 15 ნოემბრიდან, იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა, რომელთა მაქსიმალური დასაშვები მასა აღემატება 12 ტონას, რუსეთის ფედერალური მნიშვნელობის საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებზე, შესაძლებელი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

20.11.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

16.11.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

30.10.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი