გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

23.01.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გერმანიის საავტომობილო გზებით სარგებლობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

2015 წლის 1 იანვრიდან გერმანიის ტერიტორიაზე ძალაში შევიდა მივლინებაში მყოფ მუშაკთა მინიმალური ანაზღაურების რეგლამენტი!!!

დეტალურად იხილეთ ბმული

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

16.01.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით საერთაშორისო სამგზავრო რეგულარული გადაყვანების მწარმოებელი გადამზიდველების საყურადღებოდ!

2014 წლის 19 ივნისს ქალაქ ანკარაში საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ საქართველო-თურქეთის შერეული კომისიის მორიგი სხდომის საოქმო გადაწყვეტილების საფუძველზე, ქვეყნებს შორის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

09.01.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი საფასური