ინფორმაცია ყაზახეთში ტვირთზიდვის მსურველთათვის!

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5 თებერვალს, ყაზახეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, გაიმართა ყაზახეთის რესპუბლიკაში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა ჩრდილოეთ

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

19.02.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

15.02.2016

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2016 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოში ერაყის რესპუბლიკის საელჩოს 2016 წლის 13 იანვრის № 15 ნოტის ასლს, ერაყისა და თურქეთის რესპუბლიკების საზღვარზე მდებარე გამშვები

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

რუსეთის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ! გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილი (ფაილი-1, ფაილი-2, ფაილი-3)