ყურადღება!

2019 წლის 1 ივლისიდან 5 ივლისის ჩათვლით, ბათუმში ჩატარდება ტაქოგრაფის, სახიფათო ტვირთების (ADR) და შემოკლებული პროგრამის ტრენინგი  სპეციალობით

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ წერილს რომელიც ეხება გერმანიაში დასვენების პერიოდში 1-ივლისი-31 აგვისტო საგზაო სატვირთო გადაზიდვების დროის შეზღუდვას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული საკითხი რათა თავიდან

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

20.05.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში გრძელდება მენეჯერების მომზადება IRU-ს მიერ აკრედიტებული პროგრამების შესაბამისად. მენეჯერის მომზადებისათვის განაცხადის შესავსებად საჭირო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

13.05.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი