გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

03.08.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.07.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

ალბანეთში ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

გაგაცნობთ, ქალაქ ანკარაში, ალბანეთის რესპუბლიკის საელჩოს 2015 წლის 17 ივნისის N93 ნოტას, რომელიც შეეხება ალბანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას, ალბანეთის

უკრაინაში ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

შეიცვალა უკრაინის ტერიტორიაზე უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთათვის, ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის ვადის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

08.07.2015

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2015 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი