გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

29.04.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #12)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

უნგრეთის ხელისუფლების მიერ შემოღებული ახლი საკონტროლო პროცედურები შესახებ, რომელიც ამოქმედდება  2014 წლის 4 მაისს უნგრეთის ტერიტორიაზე.   

უნგრეთს სურს ამცნოს ITF-ის ყველა წევრ ქვეყანას 2014 წლის 3 აპრილს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ ბრძანებაში  N 261/2011.(VII.7.) შეტანილი ცვლილების შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ეხება ავტოსატრანსპორტო საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.04.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #11)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

მწვანე მომავალი

აქციაში „მწვანე მომავალი“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოც ჩაერთო!

პრემიერ მინისტრის ინიციატივა „მწვანე მომავალი“ გრძელდება. 12 აპრილს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამშრომლებმა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსა და

2014 წლის 23-26 მარტი

2014 წლის 23 მარტიდან 26 მარტის ჩათვლით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საავტომობიო ტრანსპორტის სამსახურის