ბელორუსიის რესპუბლიკაში ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა დესპანმა ბელორუსის რესპუბლიკაში გ. ჭელიძემ შეხვედრა გამართა ბელორუსული სატრანსპორტო-საექსპედიციო კომპანია „ბელსოტრა“-ს დირექტორის მოადგილე ა. სუხორუჩენკოსთან.

რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის მინისტრის 2014 წლის 15 იანვრის #7 ბრძანებით, შევიდა ცვლილება არაგაბარიტული ტვირთზიდვისას, კერძოდ ტვირთის გაცილებაში უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტომობილების მონაწილეობა

სემინარი – „ ევროკავშირი – საქართველოს დიალოგი სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში “

20-21 ოქტომბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით და ევროკომისიის მხარდაჭერით, ტექნიკური დახმარების ინსტრუმენტის TAIEX-ის (Techical Assistance Information Exchange)

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

17.10.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #33)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

2014 წლის 8 ოქტომბერი

2014 წლის 8 ოქტომბერს ქ.ბრიუსელში, ევროპის კომისიის ტრანსპორტის დირექტორატის ორგანიზებით გაიმართა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტრანსპორტის პანელის მე - 7 სხდომა