2014 წლის 10- 12 თებერვალი

2014 წლის 10- 12 თებერვალს ქ. თბილისში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში გაიმართა შეხვედრა ბულგარეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამინისტროს საგზაო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

06.02.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #4)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

2014 წლის 29 – 30 იანვარი

2014 წლის 29 – 30 იანვარს ქ. თბილისში ჩატარდა ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს მთავრობას

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს 2014/89769977-Tiflis BE/4211730 ნოტის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ 2014 წლის 1 თებერვლიდან თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, საზღვაო და კავშირგაბმულობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაწესდა გადასახადი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #3)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი საფასური გადაიხდება