გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

01.09.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #28)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

ყურადღება!

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 4 აგვისტოს ბრძანების შესაბამისად, 01.09.2014 - დან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში იცვლება სამუშაო გრაფიკი, კერძოდ: ხუთდღიანი სამუშაო კვირის პირობებში, სამუშაო დღე დაიწყება 10.00 საათის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

22.08.2014

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #27)

ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

12.08.2014 ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2014 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა (ოქმი #26) ნებართვების მისაღებად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

განმეორებით შეგახსენებთ, რომ თურქეთის რესპუბლიკის სატრანსპორტო კანონმდებლობისა და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და კავშირგაბმულობის სამინისტროს 2010 წლის განკარგულების  შესაბამისად, სამგზავრო ავტობუსებს, რომლებსაც გამოშვებიდან